MosaikHub Magazine
Accueil > Culture & Société > Kreyòl : Lang manman nan > Kreyòl : Lang manman nan

Kreyòl : Lang manman nan

Kreyol : Se yon lang ki pran nesans an Ayiti pa yon gwoup fam e gason .....

Articles de cette rubrique


Diskou Premye minis Jean-Henry Céant lavèy 17 oktòb ( Kreyòl : Lang manman nan)

mercredi 17 octobre 2018 par Charles

Pèp ayisyen,
Tout konpatryòt mwen yo,
Jodi a, yon mwa apre mwen fin pase diskou politik jeneral mwen devan lachanm, mwen panse li enpòtan pou mwen vini fè yon pale avè nou.Georges Catera en poésie ( Kreyòl : Lang manman nan)

vendredi 21 septembre 2018 par Charles
Culture - Leta di se fèt pyebwa. Atò, kote pyebwa a ? Tout kote n ale labim adwat labib agòch : nou lan fènwa de fwa. Dlo ap desann. Se vale san kraze. Lanmè klere kou soud. * * * Viv bò isit viv bò lòtbò, bonè moun aladriv tout zwezo bèkalo, tout bagay derefize pouse. San tèt, san zo lapli parèt. Leta (...)


Vant de boutonnen ( Kreyòl : Lang manman nan)

mardi 11 septembre 2018 par Charles


Menm penpenp lan ( Kreyòl : Lang manman nan)

mardi 11 septembre 2018 par Charles

Menm penpenp lan pou Menm penpenp lanPREZANTASYON AKADEMISYEN YO

Pè Michel Frantz Grandoit mennen yon batay sere sere pou lang kreyòl la kanpe tòf ( Kreyòl : Lang manman nan)

samedi 28 avril 2018 par Charles

Akademisyen Michel Frantz Grandoit prezante lang kreyòl tankou yon siwo myèl ki pa melanje e ki pa pèdi dousè ak vèti l. Li prezante l kòm yon zouti ki tradui pi byen panse chak Ayisyen.PREZANSYON AKADEMISYEN YO

Wilner Dorlus vote pou lang kreyòl la vin premye zouti entegrasyon sosyal ( Kreyòl : Lang manman nan)

vendredi 27 avril 2018 par Charles

« Se pou n travay nan Akademi kreyòl ayisyen pou lang kreyòl la vin premye zouti entegrasyon tout sitwayen san manke youn. Fòk kreyòl la taye banda nan tout sèvis piblik : nan tribinal, nan Lachanm, nan lopital, nan seremoni ofisyèl, nan tout espas kote y ap travay pou sèvi popilasyon an tout bon vre ».Akademi Kreyòl Ayisyen

Rogéda Dorcé Dorcil : « Popilasyon an dwe kwè nan lang li » ( Kreyòl : Lang manman nan)

vendredi 20 avril 2018 par Charles

Akademisyen Rogéda Dorcé Dorcil prezante vrè wòl akademi kreyòl la nan yon entèvyou li bay jounal Le Nouvelliste. Daprè li, akademi an dwe travay pou fè pledwari nan tout kwen nan sosyete ayisyen an pou fòse tout moun konnen kreyòl la. Akademi an ka ankouraje enstitisyon k ap travay nan kesyon lang kreyòl espesyalman pou yo kontinye fè travay yo ak plis konviksyon epi plis detèminasyon.Akademi Kreyòl Ayisyen

Clotaire Saint-Natus : « Mwen te temwen evolisyon mouvman lang kreyòl la an Ayiti. » ( Kreyòl : Lang manman nan)

lundi 16 avril 2018 par Charles

Anvan li te vin akademisyen nan lane 2014, Clotaire Saint-Natus, di li te gentan fè gwo wout ak lang kreyòl la. li di li pa t sispann defann li, itilize l chak jou nan tout pwodiksyon li yo. Se poutèt sa, li prezante tèt li tankou yon moun ki ka itil anpil nan Akademi Kreyòl Ayisyen an paske l se yon temwen evolisyon mouvman lang kreyòl la an Ayiti .Akademi Kreyòl Ayisyen

Odette Roy Fombrun, doyenne de l’Akademi Kreyòl Ayisyen ( Kreyòl : Lang manman nan)

mercredi 28 mars 2018 par Charles

Agée de 101 ans, la carrière de Mme Odette Roy Fombrun est plus que séduisante et immense. Membre de la Société haïtienne d’histoire et de géographie, elle a consacré avec passion les derniers jours de sa vie à la cause de l’Akademi Kreyòl Ayisyen.AKADEMI KREYOL AYISYEN :Kout je sou lavi akademisyen Ernst Mirville ( Kreyòl : Lang manman nan)

mardi 27 mars 2018 par Charles

Ernst Mirville se youn nan senk nouvo akademisyen ki fenk entegre Akademi Kreyòl Ayisyen an. Se pa yon entelektyel wòwòt, men se yon moun ki fè esperyans nan plizyè domèn tankou medsin, sosyoloji ak antwopoloji. Li pwomèt l ap mete tout sa li konen nan Akademi Kreyòl la k ap batay pou lang kreyòl ka bay bon jan rezilta.Accueil | Contact | Plan du site | |

Creative Commons License

Promouvoir & Vulgariser la Technologie